Služby

RECEPCE 24 HODIN DENNĚ - díky bezdrátovým telefonům zapojených do interní telefonní ústředny jste propojeni s recepcí. Recepční pomůže, poradí, pomoc zprostředkuje ....

Pečovatelské služby jsou služby přesně vymezené prováděcí vyhláškou 505/2006 k zákonu číslo 108/2006.  Pečovatelské služby jsou služby osobního charakteru, nejčastěji takové, které vyžaduje váš zdravotní stav, a pak také služby jako je drobná pomoc v domácnosti.... více zde.

Zdravotní služby  zajišťujeme ve spolupráci s terénní zdravoní službou, která ke klientům přichází na základně doporučení praktického lékaře, případně ošetřujícího lékaře při ukončení hospitalizace v nemocnici. Službu tedy domlouváte s lékařem, doma se o vás stará kvalifikovaná zdravotní sestra. V takovém připadě je ošetření hrazeno vaší zdravotní pojišťovnou. 
Pokud máte zájem o služby většího rozsahu, lze je po dohodě - a odsouhlasení vaším lékařem - zajistit za úhradu. Tyto služby nad rámec předepsané péče si hradí klient sám.

V Zátiší je ordinace praktického lékaře, jehož aktuální ordinační hodiny zná recepce a také vede přehled objednaných pacientů. Ordinační hodiny jsou zatím omezené, ale budou se postupně navyšovat. Služby fyzioterapie je možné využít v domě, není třeba nikam chodit ani dojíždět.

Volnočasové aktivity, jsou pro život obyvatel Zátiší zásadní. Je to jedna ze služeb, díky nimž si Zátiší volíte za svůj domov. Umožní vám věnovat se vašim stávajícím zálibám i poznávat nové, dávají dostatek prostoru k setkávání obyvatel, poznávání, i navazování nových přátelství. Aktivity vycházejí z vašich podnětů a přání a jsou postupně rozšiřovány, abychom co nejvíce vyšli vstříc.... více zde.