Pečovatelské služby

Všem obyvatelům Zátiší zajišťujeme služby pro udržení kvality života, pomoc v domácnosti, péči osobní povahy nebo společné stravování. Složení a rozsah těchto služeb se odvíjí od potřeb každého jednotlivého klienta s důrazem na jeho požadavky a individuální potřeby. Rozsah služeb sjednává manažer péče, ten také kontroluje jejich kvalitu a v případě potřeby je v kontaktu s ošetřujícím lékařem. Poskytování péče přizpůsobujeme tak, abychom co nejméně narušovali váš dosavadní způsob života a denní režim.

Držitelé příspěvku na péči (dle zákona 108/2006) mohou služby čerpat prostřednictvím registrovaného poskytovatele a hradit je ze svého pravidelného měsíčního příspěvku. Všem ostatním zajistíme požadované služby na základě našich ceníkových cen, cena služeb se pohybuje v rozsahu 150 – 350 Kč na hodinu.

V Zátiší tak vedle sebe působí náš domácí tým hospodyněk, které klientům pomáhají především s úklidem, nákupy, péčí o domácnost, donáškou jídla či doprovodem, a partnerský tým pracovníků terénní sociální péče, kteří zajišťují pečovatelské služby na základě zákona 108/2006. Plánování služeb se děje v součinnosti mezi Zátiším, registrovaným partnerem, který je rovněž partnerem Areálu Zátiší a jednotlivými klienty či jejich rodinnými příslušníky. Každému, kdo u nás bydlí, se věnujeme individuálně a hledáme řešení, které bude vyhovovat právě jeho potřebám, přáním i naturelu.