PRODEJ BYTŮ

KOUPĚ BYTU V ZÁTIŠÍ JE SKVĚLÁ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST.

JEDINÝM KROKEM ZAJISTÍTE:

 • ULOŽENÍ VAŠICH FINANCÍ

 • ZHODNOCENÍ INVESTICE – BYT MŮŽETE PRONAJÍMAT

 • JISTOTU BEZPEČNÉHO BYDLENÍ pro kohokoli z vaší rodiny či blízkých

A CO VÍC!

KOUPÍ BYTU VAŠE STAROST KONČÍ!

                   PRONAJMĚTE JEJ NÁM A VYUŽÍVEJTE NAŠICH REALITNÍCH SLUŽEB.

NAŠE NABÍDKA ZAHRNUJE:

 • Určení ceny nájmu bytu. Kontrolujeme tržní ceny bytů a doporučíme cenu nájmu.
 • Nalezení vhodného nájemce. Zahrneme byt do naší nabídky volných bytů a budeme jej nabízet v rámci všech našich prezentačních i marketingových akcí.
 • Příprava a podpis potřebných dokumentů. Zastoupíme vás při jednání se zájemci, připravíme podnájemní smlouvu, projednáme případné připomínky s naším právníkem.
 • Zajištění převodu elektřiny. Převod elektřiny na podnájemníka ušetří majiteli bytu starost s rozúčtováním a zamezí vysokým nedoplatkům v případě neplacení těchto služeb nebo při abnormální spotřebě.
 • Předání bytu spolu se seznamem vybavení. Předávaný byt je vždy uklizen a připraven k pronájmu, spolu s podnájemní smlouvou podepisuje nájemce při předání bytu i předávací protokol, ve kterém je mimo stavů měřidel zapsáno i jednotlivé vybavení bytu.
 • Pravidelné kontroly pronajatého bytu. Jsme v neustálém kontaktu s podnájemníky a minimálně čtyřikrát ročně navštěvují naší zaměstnanci pronajaté byty za účelem kontroly jejich stavu. Kontrolujeme funkčnost spotřebičů, počet osob užívajících pronajatý byt i to, zda nedochází k porušování podnájemní smlouvy.
 • Zajištění oprav. V případě zjištění závady v bytě navrhneme způsob jejího odstranění včetně zpracování kalkulace. Po jejím schválení odvedenou práci zkontrolujeme; v prvních letech se převážně jedná o záruční opravy, které zajišťujeme v rámci reklamačního řízení s dodavateli.
 • Kontrola včasného placení nájemného. Naše společnost zajišťuje pravidelnou kontrolu placení nájemného a záloh na úhrady za služby. V případě prodlení urgujeme platby, v případě vymáhání dluhů jsme připraveni zajistit právní služby.
 • Roční zúčtování služeb nájemníkovi. Při ukončení nájemního poměru, případně jednou ročně, když obdržíte od správce domu přehled služeb, zajistíme řádné vyúčtování s nájemníkem (uhrazení nedoplatků atd.).

Společnost ZÁTIŠÍ SERVISNÍ a.s. zajišťuje správu pronajatých bytů za paušální poplatek    5% z ceny nájmu bytu.
Za zprostředkování podnájemního vztahu si účtujeme jednorázový poplatek (dle dohody).

PRODEJ BYTŮ
PROČ ZÁTIŠÍ

CO JE NOVÉHO


 • 30.3.2020 PODĚKOVÁNÍ Rezidence Zátiší děkuje všem, kteří nám v tomto nelehkém čase drží palce. Našimi dobrovolnými podporovateli se stali: 1/ Vietnam Golf Club in Prague. z.s – finanční příspěvek na ochranné pomůcky 30.000,- Kč + dodávka 100 látkových roušek 2/ Jana Vňuková s rodinou – dodávka látkových roušek 3/ Martin Tůma – zapůjčení bytu pro zdravotnický personál Alzheimer Home 4/ Petr Lysoněk – zajištění nákupu respirátorů PPF3 za příznivou cenu v počátku pandemie 5/ Fay Frydrýnová – dodávka látkových roušek