Provozování a pronájmy

Majitelé bytů mohou se svými byty libovolně nakládat, vždy v souladu s Občanským zákoníkem a také Domovním řádem Zátiší.

Nájemní byty zůstávají nadále majetkem provozní společnosti, která se o Zátiší a jeho provoz stará. Její přítomnost zaručuje kontinuitu provozu domu určeného pro bydlení seniorů, tedy setrvání slibovaných služeb a péče. Podobně jako v ostatních bytových domech, funguje i v Zátiší společenství vlastníků jednotek, které se stará o provoz domu a má přehled o jeho hospodaření. Členem společenství vlastníků jednotek jsou všichni majitelé bytů.

BYTOVÝ POOL
Jestliže nepotřebujete byt používat hned, můžete jej svěřit do fondu provozní společnosti, která jej pronajme a postará se o jeho údržbu. V případě, že budete byt nenadále potřebovat, bude vám při nejbližší možné příležitosti uvolněn, do té doby bude vaše potřeba bydlení řešena optimálně k dané situaci (dočasné ubytování v jiném bytě atd). Pokud vás tato možnost investice do bytu zajímá, kontaktujte nás.

REALITNÍ SLUŽBA ZÁTIŠÍ
Kromě svěření bytu do bytového poolu Zátiší nabízíme také realitní službu. To znamená, že můžeme vámi koupený byt zařadit do nabídky našich bytů vhodných k pronájmu, zprostředkovat vám nájemníka a inkasovat za to obvyklou cenu této služby. Kromě vyhledání nájemníka (stanovení podmínek, podepsání smlouvy atd.) nabízíme současně správcovské služby pro váš byt (údržba bytu, malování, drobné opravy, zajištění odborných řemeslných prací). Tuto nabídku ocení především majitelé bytů, kteří jsou dlouhodobě v zahraničí nebo jsou pracovně či časově velmi zaneprázdněni. Pokud vás tato možnost péče o vámi koupený byt zajímá, kontaktuje nás.

Nabídku našich realitních služeb najdete zde.

 

Provozování a pronájmy
PROČ ZÁTIŠÍ

CO JE NOVÉHO


  • 30.3.2020 PODĚKOVÁNÍ Rezidence Zátiší děkuje všem, kteří nám v tomto nelehkém čase drží palce. Našimi dobrovolnými podporovateli se stali: 1/ Vietnam Golf Club in Prague. z.s – finanční příspěvek na ochranné pomůcky 30.000,- Kč + dodávka 100 látkových roušek 2/ Jana Vňuková s rodinou – dodávka látkových roušek 3/ Martin Tůma – zapůjčení bytu pro zdravotnický personál Alzheimer Home 4/ Petr Lysoněk – zajištění nákupu respirátorů PPF3 za příznivou cenu v počátku pandemie 5/ Fay Frydrýnová – dodávka látkových roušek